Povratak na tron
Published On 04.12.2010. » 2508 Views» By Crni » Crni

Od srednjeg vijeka način razmišljanja se pomaknuo s gledišta žena jednako objekt, prema što to žena želi i kako to mi (dječaci/muškarci) možemo ostvariti. Vitezovi prošlosti koji su napokon prestali smatrati žene manjima od muških i umjesto toga počeli se stavljati u njihovu službu i udovoljavati njihovim željama, možda i nisu razmišljali da će to dovesti do današnjega odnosa…

Dugo kroz povijest žene su se nalazile u potlačenome položaju. Fizički slabije bile su prisiljene se snalaziti na drukčiji način. Jedina opcija koja je bila na raspolaganju je bila da nauče manipulirati muškima. Budući da su i prirodno muškarci emocionalno retardirani i češće manja glava nadvlada veću, to i nije predstavljalo neki veći problem. I tako su se žene, manje ili više, uspješno snalazile kroz povijest do trenutka kada se nije pojavio prvi vitez. Zaluđen svojim “nebulozama” on se dobrovoljno predao u njezinu službu. Zamislite da lutka sa kojom se igrate dođe do vas i kaže ja sam od sada vama na raspolaganju da radite sa mnom što god želite! I rodi se trenutak da se žena probije na čelo stola i to ne svojom krvlju, nego krvlju drugih muškaraca. Svaka čast!!! Iskoristivši ukazanu priliku žene postignu današnji odnos gdje se svaki muškarac silno trudi postići i najmanju njezinu naklonost (zanemarite debile)! U svega nekoliko tisuća godina žena je došla iz pozicije gdje mora podići guzu na pljesak dominantnog muškarca do situacije u kojoj će se muškarci koje Ona odabere doslovno poklat za nju.

A, gdje smo tu mi? Budući da je broj muškaraca nešto manji nego žena bilo bi logično očekivati da će se žene međusobno boriti oko nas muških. Ako to i je istina, opet su to toliko dobro sakrile da se nama čini kao da je omjer muških naprema žena 100:1 i da je svaka žena zadnja slamka spasa. Ali, napredak se našalio i sa njima.

Malo, po malo muškarci shvaćaju da je broj žena veći od muških. Bitnije od toga je da polako nadvladavamo nagon za uništenjem, pa se i prirodno usađena želja za borbom u nama smanjuje, a automatski i time kompeticija oko žena (kako lijep način da kažem da postajemo papci :)). Sve češće se dešavaju situacije u kojima odustajemo od neke simpa cure jer oko nje visi 10-ak lešinara. Nema veze, ionako ih ima još dovoljno. Na taj način smanjujemo mogućnost ženama da biraju, pa ako ne žele birati između upornih neandretalaca koji skaču i kolju se oko nje i žele nekoga boljeg, prisiljene su prići nama i šarmirati nas. Time su automatski prisiljene više izlaziti u susret našim željama i zahtjevima. Time nas polako ponovno vraćaju u povoljniji položaj, ali su još uvijek inteligentnije od nas da znaju to izvesti na način da mi mislimo da mi zapravo osvajamo njih i opet koriste onu primitivnu kartu u nama, naš ego. Da li će napredak na kraju prevagnuti u korist žena ili muških ne znam, ali znam da ženski spol i nije toliko bespomoćan koliko se to trudi prikazati kada im odgovara, te da povratak na “tron” neće biti lagan, ako će ikada i biti moguć.

Share this post
About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.